banner2

Yine Yeni Yeniden Vergi Affı

Yine Yeni Yeniden Vergi Affı

Uzun zamandır gerek iş çevrelerinde ve gerekse halk arasında amme alacaklarına ilişkin af çıkması gerektiğine dair söylentiler ve haberler çıkmaya başladı ve büyük olasılıkla da yakın zamanda çıkacaktır.

Daha önce çıkan vergi afları aşağıdaki konuları kapsamaktaydı, bu çıkacak olan afta tahminim aynı konuları kapsayacaktır.

Vergi ve ceza affının kapsamı ne olabilir?

  • Kesinleşmiş alacakların,
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin, yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılıyor.
  • Vergi Barışı kapsamında;
  • Matrah ve vergi artırımı,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,
  • Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

Bu arada şimdiye kadar ne kadar af çıktı diye merak ettim. Yaptığım araştırmalara göre Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan aflar aşağıdaki gibidir:

CUMHURİYET TARİHİNDE YILLARA GÖRE VERGİ AFLARI

Sıra

Tarih

Vergi Affı İsmi

1

17.05.1924

İlk Vergi Affı

2

5.08.1928

ElviyelSelased Vergilerinin Sureti Cibayetine Dair Yasa

3

15.03.1934

4530 Sayılı Varlık Vergisinin Bakayasının Terkinine Dair Yasa

4

4.07.1934

2566 Sayılı Vergi Bakayasının Tasfiyesine Dair Yasa

5

29.06.1938

3568 Sayılı Arazi Vergisinin Mali Yıl Sonuna Kadar Olan Bakiyesinin Terkinine Dair Yasa

6

13.06.1946

Orman İşletmelerinin Bazı Vergilerden Muaf Tutulması Hakkındaki Yasa

7

21.01.1947

5050 Sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Artıklarının Silinmesi Hakkında Yasa

8

26.10.1960

113 Sayılı Af Yasası

9

28.12.1961

281 Sayılı Vergi Cezaları Gecikme Zamlarının Tecil ve Tasfiyesine Dair Yasa

10

23.02.1963

218 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa

11

13.06.1963

252 Sayılı Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı

Hakkında Yasa

12

5.09.1963

325 Sayılı Yasa Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Yıllarına Ait Bir

Kısım Vergi Borçlarının Tasfiyesi Hakkında Yasa

13

16.07.1965

691 Sayılı Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin

Bir Kısım Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Yasa

14

3.08.1966

780 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa

15

28.02.1970

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunuyla Getirilen Af

16

15.05.1974

1803 Sayılı Cumhuriyet‘in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Yasa

17

20.03.1981

2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması ve Beyan Dışı Kalmış Servet Unsurlarıyla Vesikasız Emtianın Beyanına İlişkin Yasa

18

2.03.1982

2431 Sayılı Yasaya Ek

19

22.02.1983

2801 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Yasa

20

4.02.1985

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 3239 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi

21

3.12.1988

3505 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde)

22

28.12.1988

3512 Sayılı Yasa

23

15.12.1990

3689 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde)

24

21.02.1992

3787 Sayılı Yasa

25

5.09.1997

400 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği

26

22.07.1998

4369 Sayılı Yasa

27

6.02.2001

414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği

28

7.03.2002

4746 Sayılı Yasa İle Emlak Vergisi İle İlgili Af Düzenlemesi (Emlak Vergisi Yasasının Geçici Madde 21)

29

27.02.2003

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu

30

22.11.2008

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun (Varlık Barışı)

31

13.02.2011

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Siğortası Kanunu ve

Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

32

10.09.2014

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

33

19.08.2016

6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

34

18.05.2017

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

35

11.05.2018

7143 Sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Yukarıda değindiğimiz gibi Cumhuriyet tarihimizde, 1923 yılından 2020 yılına kadar 97 yılda 35  adet vergi affı çıkarılmıştır.

Büyük olasılıkla bu yıl 36.'sıda yolda gibi görünüyor. Yani;

97 Yıl / 36 Af = 2,69 yılda bir af.

97 Yıl x12Ay /36 Adet  = 32,33 ayda bir af.

97 Yıl x 360 Gün / 36 = 970 günde bir af çıkarılmıştır.

YORUM EKLE